Tato služba nabízí vše od návrhu metalické a optické sítě až po montáž a oživení aktivních prvků, dále nabízíme také návrh a montáž sítí WIFI.

Toto jsou jednotlivé body pracovního postupu:

  • posouzení na místě jaký konkrétní druh a možnost kabelové trasy lze použít ve Vašem případě a na základě toho budou připraveny správné technologické postupy pro instalaci jednotlivých systémů.
  • montáž kabelových tras
  • instalace metalických či optických kabelů všech kategorií.
  • montáž datových rozvaděčů
  • zakončení metalických či optických kabelů všech kategorií v koncových bodech
  • proměření prostupnosti a testování všech nainstalovaných kabelů
  • montáž, inicializace a konfigurace aktivních prvků
  • dokončovací práce, předání zákazníkovi