Tato služba se zabývá přenosem a příjmem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln.

Základními skupinami telekomunikačních zařízení, které nabízíme, jsou především drátová telekomunikační vedení jak v místních tak i v dálkových sítích a kabelová vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích včetně kabelových souborů.

Dále také telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné, pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb), koncová telekomunikační zařízení (telefonní přístroje, záznamníky atd.), kabelové rozvody pro jednosměrné šíření televizního a rozhlasového signálu (společné televizní antény včetně domovních rozvodů, telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro televizní vysílání (TV vysílače a převaděče, anténní systémy), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení, komunikátory pro poplachové systémy) a v poslední řadě vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní pohyblivé služby, rádiová přenosová zařízení pro poplachové systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos dat).